Meld deg inn i kirken!


68% av Norges befolkning er medlem i Den norske kirke. 70% av Holmestrands befolkning. Kirken trenger deg, og vi tror du trenger den. Her kan du melde deg inn.

Les mer

 

Meld deg inn i kirken!


68% av Norges befolkning er medlem i Den norske kirke. 70% av Holmestrands befolkning. Kirken trenger deg, og vi tror du trenger den. Her kan du melde deg inn.

Les mer

 
 

Invitasjon sorggruppe i Holmestrand

Noe av det vondeste et menneske kan oppleve i dette livet er å miste noen av sine nære og kjære. For mange kan en slik opplevelse sette liv...

Les mer

 

Vil du være frivillig?

Å være frivillig handler både om å yte en innsats for andre, og å få noe tilbake. Et sted å høre til. Fellesskap. Det å utgjøre en forskje...

Les mer

 

Høringsdokument Gravplassvedtekter

Etter en årelang prosess er endelig forslaget til nye gravplassvedtekter klart. 

Les mer

 

Konsertprogram Sande våren 2023

Konsertprogram for våren 2023 er klart. 

Les mer

 

Menighetsblad i Sande

Her finner du det nyeste menighetsbladet for Sande. Her finner du også tidligere utgaver. 

Les mer

 

Menighetsblad Hof, Eidsfoss og Vassås

Her finner du menighetsbladene for Hof, Eidsfoss og Vassås

Les mer

 

Menighetsblad Botne

Menighetsblad for Botne Sokn finner du her

Les mer

 

Boktips for barn og unge

Har du et barn som er med på Sommerles, eller trenger du bare noen boktips for barn?

Les mer