Fellesrådet og menighetene


Holmestrand kirkelige fellesråd er sammensatt av representanter fra de forskjellige menighetsrådene, kommunal representant, representant oppnevnt av biskop og sekretær (kirkeverge). For perioden desember 2023 til november 2027 består Holmestrand kirkelige fellesråd av følgende: 

 

Kommunal representant i fellesrådet:

Dag Jonassen

(Per Harald Agerup: vararep.)

 

Biskopens representant:

Marta Axner Ims

(Knut Skjeldal: vararep.)

 

Fra Botne menighetsråd:

Lars Olav Bøe (leder av Fellesrådet) og Hans-Kristian Buer

(Torunn Solberg: 1.vararep. og Ingeborg L. Kyrdalen: 2.vararep.)

 

Fra Hof, Eidsfoss og Vassås menighetsråd:

Bjørg Else Wallumrød (Nestnestleder av Fellesrådet) og Ragnhild H. Kristiansen

(Mette Karlsen: 1. vararep. og Keith Eikenes: 2. vararep.

 

Fra Sande menighetsråd:

Janne Grindvollen og Ove Frydenberg

(Ida Andrea Camilla Pape: 1. vararep. og Lise Lotte K. Reiersen 2. vararep.)

 

Sekretær for fellesrådet:

Kirkeverge Øivind Eismann

 

Møtene er åpne for publikum, med unntak av saker som er unntatt offentlighet. Møtedatoer for 2024 er ennå ikke helt fast bestemt, men den tentative listen ser slik ut:

Januar: 17

Februar: 28

Mars: 21

April: 18

Mai: 23

Juni: 13

September: 19

Oktober: 24

November: 21

Desember: 12

Link til mer info om hva et kirkelig fellesråd er

 

Her er det mer informasjon om våre menigheter.

Kontakt oss på telefon: 33 06 40 50

eller på epost: post.holmestrand@kirken.no

 

 Se kart

Besøk nettside

 

Kontakt oss på telefon: 33 06 40 50

eller på epost: post.holmestrand@kirken.no

Besøk nettside

 

Kontakt oss på telefon: 33 06 40 50

eller på epost: post.holmestrand@kirken.no

Besøk nettside