Velkommen til dåp!


Ønsker du å døpes? Eller vil du døpe barnet ditt? Barn, unge og voksne er velkomne til dåp i våre kirker. 

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Gjennom dåpen blir vi del av et fellesskap som strekker seg over hele verden - og gjennom alle tider.

Dåpen gjennomføres vanligvis i din lokale kirke, og menigheten gleder seg over å ta imot dere! Barn og unge som døpes blir invitert til oppfølging i sin menighet gjennom hele barndommen og ungdomstiden.