Kontaktinformasjon


Høringsdokument om nye gravplassvedtekter: 


Holmestrand kirkelige fellesråd / Kirkekontoret

Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof
Telefon:
33 06 40 50
Epost:
post.holmestrand@kirken.no

Vakttelefon utenom kontortid: 900 84 922. Dette nummeret skal KUN benyttes i situasjoner som medfører fare for verdier, liv og helse. 


Dersom du behøver timelister eller skjema for kjøregodtgjørelse, finner du dem i linken under. Der ligger det også en link til taushetserklæring. 

https://holmestrand.kirken.no/Artikkelvisning/ArticleId/4182/Skjema-for-kjoregodtgjorelse

 

Dersom du har utlegg kan du laste ned QR koder her: 

https://holmestrand.kirken.no/Artikkelvisning/ArticleId/4183/QRkoder

Ass. Kirkeverge/ Økonomiansvarlig

Mona Lofsberg Roso

+47 992 82 305

Send epost

Diakon

Andreas Herwig Buer

46113857

Send epost

Drift

Stian Bore

+47 934 04 730

Send epost

Driftsleder Botne

Asbjørn Backe

+47 976 74 236

Send epost

Driftsleder Hof, Eidsfoss og Vassås

Isabella Charlotte Hesby Johnsen

+47 472 57 438

Send epost

Driftsleder Sande

Vidar Mikalsen

+47 480 85 202

Send epost

Driftsmedarbeider

Ole Andreas Johansen

92209203

Send epost

HMS-ansvarlig/Drift

Jon-Ivar Jørnby

92407709

Send epost

Kapellan

Eli Irene Fjose

99691126

Send epost

Kirketjener

Marit Bruserud

+47 918 05 288

Send epost

Kirketjener

Anne Lene Gravdal

+47 952 89 003

Send epost

Kirketjener

Hilde Killingdalen

93431464

Send epost

Kirketjener

Bent Ove Weberg

+47 957 06 257

Send epost

Kirkeverge

Øivind Eismann

+47 900 84 922

Send epost

Menighetspedagog

Tove Solberg Askekjær

33064100

48247326

Send epost

Menighetspedagog

Marianne Kristine Jonstang Juell

+47 975 63 603

Send epost

Organist

Andreas Auby

46545201

Send epost

Organist

Jan-Fredrik Heier

99260457

Send epost

Organist

Aare-Paul Lattik

+47 986 72 812

Send epost

Organist

Bjørn Luksengård

+47 908 00 873

Send epost

Prest

Ann-Kristin Halle

93069102

Send epost

Sekretær

Hilde Beate Backe

+47 33 06 40 50

92482432

Send epost

Sokneprest

Benedicte Aass

+47 980 46 333

Send epost

Sokneprest

Beint Saaghus

+47 975 32 589

Send epost

Sokneprest

Knut Skjeldal

+47 959 43 200

Send epost

Undervisningsleder

Ingvild Guttormsen Heier

95730316

Send epost