Sande Menighetssenter


Vi har nye rutiner for utleie av Sande Menighetssenter. 

Her vil du finne alt du behøver av informasjon. 

Vi jobber fortsatt med innholdet, så det kan bli noen justeringer på det som ligger her. Mesteparten er imidlertid på plass. Dersom du savner noe eller har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss. 

 

Her kan de se kalender for Menighetssenteret

Forespørsel om å leie lokaler i Sande Menighetssenter til konfirmasjon

Forespørsel om å leie Storsalen

Forespørsel om å leie Gamlesalen i 1. etg

Forespørsel om å leie Stua i 2. etg

Branninstruks

Utleiepriser og regler

Sjekkpunktliste for elektronisk utfylling (Word)

Sjekkpunktliste for utskrift (PDF)

Inventar i Sande Menighetssenter

Søppeldunker for brukere av Sande menighetssenter

Storsalen

 

Gamlesalen

 

Kjøkkenet: 

Leie priser er under behandling, og vil kunne endres. 

 

 

Tilbake