Diakoni i Holmestrand


Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Som kirke ønsker vi å hjelpe folk i alle livssituasjoner og i alle deler av samfunnet.

Mange av våre diakonale tjenester er et samarbeid mellom menighetene i Holmestrand kommune. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hva diakonen og din lokalmenighet driver med. Ta også gjerne en titt på tilbudene våre på nettsiden, selv om ikke alt kommer frem her. 

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og ønsker å bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste."

Ønsker du kontakt med oss i kirken, du ta kontakt på tlf.nr 3306 4050, eller på: post.holmestrand@kirken.no

Tilbake