Invitasjon sorggruppe i Holmestrand


Noe av det vondeste et menneske kan oppleve i dette livet er å miste noen av sine nære og kjære. For mange kan en slik opplevelse sette livet på vent. Smerten og redselen er ikke til å holde ut. En ser ikke veien videre så klart og tydelig lenger. En må finne seg selv igjen, finne tryggheten i seg selv, finne nye rutiner og lage nye tankerekker hvor den du har mistet ikke er deltaker lenger. Mange søker etter noe eller noen som kan gi lindring og håp.
Om du kjenner deg igjen, er det kanskje en god ide å være med i en sorggruppe

 

Invitasjon til å delta i sorggruppe i Holmestrand

(Dette brevet sendes ut til pårørende i Holmestrand kommune som har opplevd å miste noen det siste året,og som står oppført som kontaktperson. Kanskje er det andre i familien som kunne få informasjonen om dette tilbudet, og som brevet gjerne kan videreformidles til. Om dette tilbudet ikke skulle være aktuelt for deg,så ber vi deg se bort fra denne henvendelsen.)

Sorggruppe, hva er det?
I en sorggruppe møter du andre som er i samme situasjon og du kommer i et fellesskap med samme overskrift, SORG.
En som ikke har opplevd det å miste det umistelige, kan vanskelig sette seg inn i hvordan du har det, hvordan en sorg oppleves. I en sorggruppe er alle i en sorgsituasjon og forstår hva du snakker og om og ser konturene av hvordan du har det og lytter til deg, og du til dem.
De som leder sorggruppen har vært gjennom en sorg kanskje flere ganger og vet hvordan smerten føles og oppleves. Vi kan ikke ta bort sorgen din, men vi kan guide deg videre. Vi skal ikke drive noen form for terapi – det skal vi hjelpe deg med er å bli din egen gode terapeut. Samtalen er vårt «verktøy». Den kan gi deltagerne anledning til å finne gjenkjennelse, støtte, utfordring og mot til å gå igjennom smerten.

Hvem vi henvender oss til?

Alle som mister det umistelige i sin partner, ektefelle, barn eller venn og opplever at de trenger hjelp er velkommen i gruppen. Gruppen er livsynsåpen.

Møtekveldene
Denne første kvelden skal vi bruke til å bli litt kjent med hverandre, hvilke kjøreregler vi bør forholde oss til, forsiktighet med hva vi sier utenfor gruppen og trygghet innad i gruppen. Vi ledere skal ikke være terapeuter, men guide deg gjennom sorgprosessen din. Alle skal komme til ordet, bli sett og hørt mange ganger i løpet av møterekken.

Vi har satt av følgende 6 møtekvelder der alle er på mandager med følgende datoer:

Mandag 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2 og 4/3.
Møtested: Holmestrand kirke.
Tid: Kl.1700-1900. Vi ordner med enkel bevertning.

 

Hva sier tidligere deltakere om sin tid i sorggruppe;

«Det har vært så godt å sette ord på sorgen i en trygge ramme med andre som også har opplevd å miste sin kjære»

«Jeg syns det var skummelt, og vurderte å trekke meg, men jeg sto i det, og det er jeg sjeleglad for. For en fantastisk støtte det har vært»

«Det er fortsatt tungt, men det har vært til god hjelp å få sortert tankene og noen verktøy jeg kan ta med meg hjem igjen…»

NB: Det er totalt 8 plasser, om du melder deg på og det er fullt så vil vi prøve å hjelpe deg med å finne en alternativ sorggruppe. 


Påmelding: Andreas Herwig Buer, mobil 46113857, e-post: ab565@kirken.no
Ottar Joakimsen, mob 95899640, e-post ottjo07@gmail.com

Ved påmelding er det viktig å si litt om deg selv, når du mistet din kjære, din alder og kort om hvordan du har det.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Andreas Herwig Buer                             Ottar Joakimsen

Diakon                                                       Gruppeleder

Tilbake