Kandidater til årets kirkevalg


Nå er de innledende listene til høstens menighetsrådsvalg klare. 

Valgurne

Nominasjonskomiteer for våre 3 sokn har arbeidet for nye kandidater til lokalt menighetsråd i årets kirkevalg. I år er kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

 • Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.
 • Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

Frem til 15. mai kl. 12.00 er det mulig å sende inn flere forslag på kandidater.
Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Dette sendes til post.holmestrand@kirken.no  Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon.  Endelige lister kunngjøres senest 22. mai.

Følgende er godkjente:

Botne sokn:

 • Torunn Johanne Bjørge Solberg
 • Ingebjørg Lavransdatter Kyrdalen
 • Lars Olav Bøe
 • Maria Lien Kårjord
 • Bjørn Eivind Larsen
 • Gunn Eline Birkeland
 • Lasse Rasmussen Moskvil
 • Solfrid Marianne Løchen
 • Magdalena Gabriella Müller
 • Hans Kristian Buer
 • Turid Eleonor Klevjer

Hof, Eidsfoss og Vassås sokn:

 • Keith Eikenes
 • Ragnhild H. Kristiansen
 • Kjell Gunnar Wåden
 • Elisabeth Goverud
 • Karen-Signe Zimmermann
 • Randi Haavik
 • Eva Margrethe Lian
 • Bjørn Else Wallumrød
 • Liv Åshilde Gausdal
 • Turid Åsheim Sletsjø Kleppan
 • Randi Marie Lokøy Holtungen
 • Mette Karlsen
 • Tora Hele Flo Kjennerud

Sande sokn:

 • Heidi Solli
 • Ove Frydenberg
 • Nina Nilsen Åshaug
 • Lise Lotte K. Reiersen
 • Ida Andrea Camilla Pape
 • Ingrid Bjørkli Karlsen
 • Ann-Helen Nilsen
 • Janne Grindvollen (Supplerende nominasjon)

 

Tilbake