Bli med videre som ungdomsleder!


Etter konfirmasjonen kan du bli ungdomsleder i Sande, Botne og Hof, Eidsfoss og Vassås menigheter.

 Foto: kirken.no

Som ungdomsleder samles du og andre konfirmerte for å lære mer om deg selv, og hvordan du er i fellesskap med andre. Du lærer om å lede grupper, og du lærer mer om Gud.

Under lederkurset prøver du deg som leder for ulike grupper og aktiviteter i samarbeid med de andre ungdomslederne. Mange opplever å bli en sammensveiset gjeng i løpet av kurset! Til slutt får du delta som leder på konfirmantleir.

Ledertreningen i Botne og Hof menigheter ledes av Andreas Auby, aa255@kirken.no, og Marianne Jonstang Juell, mj974@kirken.no. Ta kontakt om du ønsker å bli ungdomsleder hos oss!

Tilbake