Barn og unge i Holmestrandskirkene

Her hører jeg til!

Barn og deres familier er en stor og viktig del av kirken. Vi har som mål å dekke behov barn og familier har i hverdagen, og lage meningsfulle treffpunkt og opplevelser. Vi vil at Holmestrands kirker og menighetshus skal være fylt med sprudlende liv og røre, og at familiene skal oppleve tilhørighet hos oss. 

Her kan du lese mer om kirkas aktiviteter for barn og unge i Holmestrand. Send oss gjerne en e-post om du har forslag til andre aktiviteter, eller om du vil bli med som frivillig.

 

 

Babysang

Er du hjemme med baby? Bli med på babysang!

Les mer

 

Småbarnssang

Etter barnehage- og arbeidsdagen, møtes småbarn og foreldre til sang, lek og musikk. Småbarnssang er sosialt og hyggelig for både små og st...

Les mer

 

Minikor

Minikor er lek og musikkglede for barn fra ca. 4 til ca. 7 år.

Les mer

 

Form og farge

Velkommen til en kreativ ettermiddag med formingsaktiviteter for barn i alle aldre! Her kan du få male, snekre og lage mange fine ting.

Les mer

 

MAKS-klubben

MAKS-klubben møtes på Fredly i Botne menighet annenhver torsdag kl. 17.30.

Les mer

 

Sprell Levende gudstjeneste

En sprell levende gudstjeneste tilrettelagt for de minste barna og deres familier, og ellers alle som har lyst.

Les mer

 

Superklubben i Hof

Superklubben er en fredagsklubb for 2., 3. og 4. klasse.

Les mer

 

Musikkgrupper for barneskolen

Barnegospel og barnekor er for barn fra 2.-7. trinn. Dette er musikkgrupper med sang, lek og fellesskap.  

Les mer

 

Tårnagent

Hvert år inviterer vi 3. og 4.-klassinger til å være agenter i kirkene våre!

Les mer

 

Fredagsklubben

Fredagsklubben møtes på Fredly annenhver fredagskveld.

Les mer

 

Kveldscafè

Kveldscafeen møtes i kjelleren på Sande menighetssenter annenhver fredag kl. 18.00.

Les mer

 

Lys Våken

Hvert år inviterer vi 6. og 7.-klassinger til overnatting i kirka!

Les mer

 

10pi ungdomsklubb

10pi ungdomsklubb har base på Speiderhuset, og møtes annenhver fredag kl. 19.

Les mer

 

Musikk og scene for ungdom

For ungdom fra 8. trinn og oppover.

Les mer

 

Bli med videre som ungdomsleder!

Etter konfirmasjonen kan du bli ungdomsleder i Sande, Botne og Hof, Eidsfoss og Vassås menigheter.

Les mer

 

Påmelding Sande menighet

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, vårens aktiviteter i Sande menighet!

Les mer

 

Påmelding Botne menighet

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, vårens aktiviteter i Botne menighet!

Les mer

 

Påmelding Hof, Eidsfoss og Vassås menighet

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, våre aktiviteter i Hof, Eidsfoss og Vassås menighet!

Les mer

Er du hjemme med baby? Bli med på babysang!

Les mer

Etter barnehage- og arbeidsdagen, møtes småbarn og foreldre til sang, lek og musikk. Småbarnssang er sosialt og hyggelig for både små og store!

Les mer

Minikor er lek og musikkglede for barn fra ca. 4 til ca. 7 år.

Les mer

Velkommen til en kreativ ettermiddag med formingsaktiviteter for barn i alle aldre! Her kan du få male, snekre og lage mange fine ting.

Les mer

MAKS-klubben møtes på Fredly i Botne menighet annenhver torsdag kl. 17.30.

Les mer

En sprell levende gudstjeneste tilrettelagt for de minste barna og deres familier, og ellers alle som har lyst.

Les mer

Superklubben er en fredagsklubb for 2., 3. og 4. klasse.

Les mer

Barnegospel og barnekor er for barn fra 2.-7. trinn. Dette er musikkgrupper med sang, lek og fellesskap.
 

Les mer

Hvert år inviterer vi 3. og 4.-klassinger til å være agenter i kirkene våre!

Les mer

Fredagsklubben møtes på Fredly annenhver fredagskveld.

Les mer

Kveldscafeen møtes i kjelleren på Sande menighetssenter annenhver fredag kl. 18.00.

Les mer

Hvert år inviterer vi 6. og 7.-klassinger til overnatting i kirka!

Les mer

10pi ungdomsklubb har base på Speiderhuset, og møtes annenhver fredag kl. 19.

Les mer

For ungdom fra 8. trinn og oppover.

Les mer

Etter konfirmasjonen kan du bli ungdomsleder i Sande, Botne og Hof, Eidsfoss og Vassås menigheter.

Les mer

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, vårens aktiviteter i Sande menighet!

Les mer

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, vårens aktiviteter i Botne menighet!

Les mer

Velkommen til en kreativ ettermiddag med formingsaktiviteter for barn i alle aldre! Her kan du få male, snekre og lage mange fine ting.

Les mer

En sprell levende gudstjeneste tilrettelagt for de minste barna og deres familier, og ellers alle som har lyst.

Les mer

Superklubben er en fredagsklubb for 2., 3. og 4. klasse.

Les mer

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, vårens aktiviteter i Sande menighet!

Les mer

Trykk her for å melde på, eller få mer informasjon om, vårens aktiviteter i Botne menighet!

Les mer