Botne sokn

Medlemmer i Botne menighetsråd i perioden 2023 til 2024

Lars Olav Bøe, leder

Maria Lien Kårjord, nestleder

Ingeborg Lavrantsdatter Kyrdalen

Hans-Kristian Buer

Marianne Løchen

Torunn Solberg

Beint Saaghus   Sokneprest

 

Vararepresentanter

Bjørn Eivind Larsen

Gunn Eline Birkeland

Turid Eleonor Klevjer

Magdalena Muller

Lasse Rasmussen Moskvil

Eli Irene Fjose    Vararep.prest

 

Utvalg

Det finnes ulike arbeidsutvalg som bistår menighetsrådet i sitt arbeid. Info om medlemmer kommer om ikke så lenge

 • Diakoniutvalg
 • Kirkemusikalsk utvalg
 • Trosopplæringsutvalg

 

Følgende personer jobber i Botne sokn: 

 • Beint Saaghus, sokneprest
 • Eli Irene Fjose, kapellan
 • Ingvild Guddormsen Heier, undervisningsleder
 • Tove Solberg Askekjær, trosopplærer
 • Andreas Auby, organist
 • Aare-Paul Lattik, kantor
 • Hilde Killingdalen, kirketjener
 • Anne Lene Gravdal, kirketjener
 • Arne Ove Tertnes, kirketjener
 • Magdalena Müller, kirketjener
 • Andreas Herwig Buer, diakon

 

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.