Botne sokn


Botne sokn ble 01.01.2018 slått sammen av de 3 tidligere soknene Botne, Holmestrand og Hillestad. Det finnes 3 kirker soknet: Botne kirke, Holmestrand kirke og Hillestad kirke.

Botne sokn vil fra 01.01.2020 være et av 3 sokn i nye Holmestrand kommunen. "Sande" og "Hof Eidsfoss og Vassås" er de andre 2 soknene i kommunen.

Soknet styres av menighetsrådet som velges hvert fjerde år samtidig med valg av kommunestyret.
 

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.
 

Botne menighetsråd 


Diakonutvalg

  • Tove Ursin
  • Osv

 

Her er det mer informasjon om våre kirker.