Hof Eidfoss og Vassås sokn


Hof Eidsfoss og Vassås sokn ble for noen år tilbake slått sammen av de 3 tidligere soknene Hof, Eidsfoss og Vassås. Det finnes 3 kirker soknet: Hof kirke, Eidsfoss kirke og Vassås kirke. Hof Eidsfoss og Vassås sokn vil fra 01.01.2020 være et av 3 sokn i nye Holmestrand kommunen.

"Sande" og "Botne" er de andre 2 soknene i kommunen. Gudstjenestene rullerer i alle 3 kirker og det pleier å være én gudstjeneste hver søndag gjennom hele året, bortsett fra når det er satt opp fellesgudstjenester med Botne sokn.

Soknet styres av menighetsrådet som velges hvert fjerde år samtidig med valg av kommunestyret.

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.

Hof Eidsfoss og Vassås menighetsråd består av:

 • Ragnhild Charlotte Brotnow (leder)
 • Line Vettestad (nestleder)
 • Andreas Barth 
 • Hans Arne Rønningen
 • Bjørg Else Wallumrød
 • Ben Rune Kulleseid
 • Inger Lise Nordby
 • Karen-Signe Zimmermann
 • Line Vettestad
 • Randi Haavik (vara)
 • May Britt Haslestad (vara)
 • Tora Helene Flo Kjennerud (vara)
 • Anne-Grethe Foss Lia (vara)
 • Liv Åshild Gausdal (vara)
 • Knut Skjeldal (prest)

Her er det mer informasjon om våre kirker.