Sande sokn
 

Medlemmer i Sande  menighetsråd 2023 til 2027

Heidi Solli, leder

Nina Nilsen Åshaug, nestleder

Janne Grindvollen

Ove Frydenberg

Ida Andrea Camilla Pape

Lise Lotte Kristiansen Reiersen

Gustav Kristoffer Schmidt, fungerende sokneprest

 

Vararepresentanter

Ingrid Bjørkli

Anne-Helen Nilsen         

Hans Petter Andersen   

 

Utvalg

Det finnes ulike arbeidsutvalg som bistår menighetsrådet i sitt arbeid. Info om medlemmer kommer om ikke så lenge

 • Diakoniutvalg
 • Kirkemusikalsk utvalg
 • Trosopplæringsutvalg

 

Følgende personer jobber i Sande sokn: 

 • Gustav Kristoffer Schmidt, fungerende sokneprest
 • Benedicte Aas, menighetsprest
 • Ann-Kristin Halle, vikarprest
 • Ingvild Guttormsen Heier, undervisningsleder
 • Marianne Jonstang Juell, trosopplærer
 • Bjørn Luksengård, Kantor
 • Aare-Paul Lattik, Kantor
 • Bent Ove Weberg, kirketjener
 • Marit Bruserud, kirketjener
 • Anne Lene Gravdal, kirketjener
 • Andreas Herwig Buer, diakon

 

Her finner du mer informasjon om menighetsrådets oppgaver.